Weidehommel

Weidehommel - Bombus pratorum

 • Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
 • Onderorde: angeldragers – Aculeata;
 • Familie: Bijen en hommels – Apidae;
 • Subfamilie: Apinae;
 • Geslacht: Bombus
 • Lengte: koningin: 15 – 17 mm, vrouwtje: 9 – 14 mm, mannetje: 11 – 13 mm;
 • Activiteit: eind februari – eind oktober;
 • Nest: onder of bovengronds;
 • Biotoop: vrijwel alle landschapstypen, minder algemeen in zeer open landschap met lage vegetatie;
 • Planten: wilgen, hondsdraf;
 • Voorkomen: algemeen;
 • Algemeen: de jonge koningin verschijnt al opmerkelijk vroeg in het jaar op vroeg bloeiende planten. Vanaf half maart bouwt zij al aan een nest. In navolging van de vroege nestbouw, sterft de oude koningin reeds in de loop van juli en valt het oude volk uiteen. De jonge geïnsemineerde koninginnen overwinteren en beginnen het volgend voorjaar een eigen volk.