Tweekleurige koekoekshommel

Tweekleurige koekoekshommel - Bombus bohemicus

• Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
• Onderorde: bij-achtigen – Apocrita;
• Familie: Apidae;
• Onderfamilie: Apinae;
• Geslacht: Bombus;
• Lengte: vrouwtje: 18-26 mm, mannetje: 15-18 mm;
• Activiteit: half maart – half september, hoofdvliegtijd vrouwtje: eind april/mannetje: eind juli;
• Nest: parasiet bij veldhommel en wilgenhommel;
• Biotoop: open landschappen, graslanden, bosranden;
• Planten: paardenbloem, akkerdistel, speerdistel, duifkruid, hondsdraf, wilde marjolein, jacobskruiskruid;
• Voorkomen: vrij zeldzaam. De tweekleurige koekoekshommel kan op diverse plaatsen op Golfbaan Anderstein worden waargenomen, maar vooral bij de green van hole Heuvelrug-8;
• Algemeen: de tweekleurige koekoekshommel verschijnt pas tot de nesten van de veldhommel goed ontwikkeld zijn. Dan sluipt ze het nest binnen, doodt de zittende koningin en legt haar eigen eitjes. De werksters van de veldhommel verzorgen verder de koekoekskinderen. De vrouwtjes en mannetjes van de tweekleurige koekoekshommel verschijnen dan in juli of augustus. Er wordt gepaard en tegen eind september zijn alle mannetjes dood en hebben de bevruchte vrouwtjes een plekje gevonden om te overwinteren.