Vuurlibel

Vuurlibel - Crocothemis erythraea

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: korenbouten – Libellulidae;
  • Afmeting: 36 – 45 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren een winter. Uitsluipen: begin mei tot begin augustus;
  • Biotoop: stilstaand en zonnig water;
  • Vliegtijd: begin mei tot begin oktober, talrijk van half juni tot begin augustus;
  • Gedrag: de eitjes worden al vliegend in het water afgezet door met achterlijfspunt ritmisch in het water te dippen. Meestal wordt het vrouwtje daarbij bewaakt door het mannetje, dat vlak boven haar vliegt. Jonge imago’s zijn in de omgeving van het voortplantingswater te vinden. Vaak zonnend op open plekken op de grond. Geslachtsrijpe mannetjes zitten vaak langs de waterkant op uitstekende takjes. Vanaf de vaste zitplaatsen maken ze patrouillevluchten vlak boven het water. Ze vliegen snel en andere mannetjes worden agressief verjaagd. Vrouwtjes worden gegrepen voor de paring. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Heide- en Heuvelrug-lus de meeste kans om de soort waar te nemen. Bijvoorbeeld bij het water tussen hole Heide-6 en -7;
  • Voorkomen: Vuurlibel is een Zuid-Europese soort. Aanvankelijk vrij zeldzaam. De laatste jaren een toename in Nederland. In Zuid-Nederland momenteel algemeen.