Watersnuffel

Watersnuffel - Enallagma cyathigerum

  • Onderorde: juffers – Zygoptera;
  • Familie: waterjuffers – Coenagrionidae;
  • Afmeting: 29 – 36 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren een of twee winters. Uitsluipen: april-half september, met piek in juni/juli/augustus;
  • Biotoop: stilstaand open water. Voorkeur voor zure wateren;
  • Vliegtijd: begin mei tot oktober, talrijk van juni tot augustus;
  • Gedrag: jonge imago’s zijn vaak te vinden in bosranden en heidevelden. De mannetjes vliegen in een rechte lijn laag over het water (“snuffelen”) en gaan regelmatig zitten op uit het water stekende plantendelen. Op golfbaan Anderstein valt de soort op alle lussen waar te nemen;
  • Voorkomen: in heel Nederland. Zeer algemeen.