Vuurjuffer

Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula

  • Onderorde: juffers – Zygoptera;
  • Familie: waterjuffers – Coenagrionidae;
  • Afmeting: 33 – 36 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren een tot drie winters, afhankelijk van temperatuur en voedselaanbod. Uitsluipen: half april-begin juli, met piek in mei/begin juni;
  • Biotoop: stilstaand water met rijke begroeiing;
  • Vliegtijd: begin eind maart tot begin september, talrijk van mei en juni;
  • Gedrag: de eitjes worden in tandem afgezet in water- en oeverplanten. Het paar verdwijnt hierbij vaak helemaal onder water. Het afzetten van de eitjes gebeurt soms groepsgewijs. De Vuurjuffer zit vaak op beschutte plaatsen in de oevervegetatie en struiken. Ze rusten vaak met half gespreide vleugels. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Vallei-lus de meeste kans om de soort waar te nemen. Bij voorbeeld bij de tee-box van hole Vallei-4;
  • Voorkomen: in heel Nederland. Algemeen.