Smaragdlibel

Smaragdlibel - Cordulia aenea

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: glanslibellen – Corduliidae;
  • Afmeting: 47 – 55 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren twee of drie winters. Uitsluipen: half april tot juni, met piek in mei;
  • Biotoop: stilstaand water in bosrijk gebied;
  • Vliegtijd: eind april tot eind juli, talrijk van mei tot begin juni;
  • Gedrag: de eitjes worden solitair in de vlucht afgezet, goed verscholen tussen de dichte oevervegetatie. Jonge imago’s zoeken de bosrand op om te jagen. Geslachtsrijpe mannetjes maken eindeloze patrouillevluchten op geringe hoogte boven het water en langs de oevervegetatie. Ze kunnen hierbij snelle uitvallen maken en andere mannetjes verjagen. Vrouwtjes worden direct gegrepen voor de paring. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Vallei-lus de meeste kans om de soort waar te nemen. Bij voorbeeld bij het water voor de green van hole Vallei-5;
  • Voorkomen: zeldzaam in West-Nederland. Sinds eind vorige eeuw sterke toename. Vrij algemeen.