Steenrode heidelibel

Steenrode heidelibel - Coenagrion puella - mannetje

Vrouwtje

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: korenbouten – Libellulidae;
  • Afmeting: 35– 40 mm;
  • Levenscyclus: de eitjes overwinteren. Uitsluipen: begin juni – eind september, met piek eind juli/begin september;
  • Biotoop: stilstaand water, bij voorkeur sterker begroeid;
  • Vliegtijd: begin juni tot half november, talrijk van eind juli tot half september;
  • Gedrag: de eitjes worden in tandem afgezet, in het water of op de modder. Jonge imago’s zijn in de wijde omgeving van het voortplantingswater aan te treffen. Geslachtsrijpe mannetjes vliegen bij het water en gaan regelmatig op de uitkijk zitten. Ze speuren naar vrouwtjes voor de paring en concurrerende mannetjes worden verjaagd. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Heide-/Heuvelrug-lus de meeste kans om de soort waar te nemen;
  • Voorkomen: in heel Nederland, behalve zeekleigebieden. Zeer algemeen.