Platbuik

Platbuik - Coenagrion puella

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: korenbouten – Libellulidae;
  • Afmeting: 39 – 48 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren twee winters. Uitsluipen: eind april-eind juni, met piek in mei;
  • Biotoop: stilstaand, ondiep en zonnig water;
  • Vliegtijd: eind april tot begin september, talrijk van half mei tot half juni;
  • Gedrag: vrouwtjes zetten de eitjes af door het achterlijf ritmisch in het water te dopen. Meestal wordt ze hierbij bewaakt door het mannetje, die vlak bij haar blijft vliegen en andere mannetjes verjaagd. Jonge imago’s vliegen weg van het voortplantingswater en zijn vaak langs de bosranden te vinden. Geslachtsrijpe mannetjes patrouilleren boven het water en gaan regelmatig op een vaste uitkijkplaats, zoals een uitstekende tak, langs de oever zitten. Concurrerende mannetjes worden verjaagd. De vrouwtjes worden direct in de lucht gepaard. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Vallei-lus de meeste kans om de soort waar te nemen. Bijvoorbeeld hole Vallei-2;
  • Voorkomen: in heel Nederland, maar vooral op de zandgronden. Zeer algemeen.