Sluipwesp

Sluipwesp - Ichneumonidae

• Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
• Onderorde: bij-achtigen – Apocrita;
• Superfamilie: Ichneumonoidea;
• Lengte: 3 – 42mm;
• Nest: parasitoïde;
• Biotoop: overal;
• Voorkomen: algemeen. De sluipwespen kunnen overal op Golfbaan Anderstein worden waargenomen, maar vooral bij de green van hole Heuvelrug-8;
• Algemeen: ongeveer een kwart van alle insecten in Nederland, zijn sluipwespen. In totaal zijn er 22.000 soorten beschreven. De insecten hebben een zeer dunne ‘wespentaille’. De vrouwtjes hebben een lange legboor. Met dit orgaan zijn ze in staat om in een ander insect te prikken en er vervolgens eitjes in af te zetten. Zodra de eitjes uitkomen voeden de larven zich met de gastheer, die vervolgens sterft. Sluipwespen zin parasitoïden, die op grote schaal worden uitgezet voor de biologische bestrijding van plaaginsecten (o.a. rupsen).