Saskische wesp

Saskische wesp - Dolichovespula saxonica

  • Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
  • Onderorde: angeldragers – Aculeata;
  • Familie: plooivleugelwespen – Vespidae;
  • Geslacht: Langkopwespen – Dolichovespula;
  • Lengte: koningin: 15 – 18 mm, vrouwtje: 11-14 mm, mannetje: 13 – 15 mm;
  • Activiteit: eind maart – half september;
  • Biotoop: cultuurgebieden, tuinen, parken en ruderale terreinen;
  • Voorkomen: algemeenste langkopsoort. Overal in open landschap, ook in stedelijk gebied;
  • Algemeen: de soort nestelt op allerlei plaatsen boden de grond. Het nest hangt nooit in de open lucht, maar meestal aangetroffen op zolders en in schuren tegen balken en dakpannen. Het wordt meestal niet groter dan 20 – 30 cm. Soort is niet lastig voor de mens.