Ratelaar

Ratelaar - Glyptobothrus biguttulus

• Orde: rechtvleugeligen – Orthoptera;
• Onderorde: kortsprietigen – Caelifera;
• Familie: veldsprinkhanen – Acrididae;
• Onderfamilie: Gomphocerinae;
• Lengte: mannetje: 13-16 mm – vrouwtje: 16-23 mm;
• Activiteit: juli – september;
• Biotoop: gevarieerde gras- en kruidenvegetatie, schrale graslanden, heidevelden en ruderale terreinen. De sprinkhaan kan op Golfbaan Anderstein op diverse plaatsen worden waargenomen;
• Voorkomen: algemeen in vrijwel heel Nederland. Schaars in Noord-Friesland, Noord-Groningen, Noord-Holland en waddeneilanden;
• Algemeen: de ratelaar is een kleine bruine sprinkhaan, die sterk op andere sprinkhanen lijkt, zoals de bruine sprinkhaan. Vrouwtjes zijn niet op naam te brengen. Het eenvoudigste verschil is het geluid van het mannetje. Het mannetje lokt het andere geslacht met een luid ratel-achtig geluid, dat ontstaat door met de ribbeltjes aan de verbrede dijen tegen de harde delen van de vleugel te strijken. Het voedsel van de ratelaar bestaat voornamelijk uit grassen.