Moerassprinkhaan

Moerassprinkhaan - Stethophyma grossum

• Orde: rechtvleugeligen – Orthoptera;
• Onderorde: kortsprietigen – Caelifera;
• Familie: veldsprinkhanen – Acrididae;
• Onderfamilie: Calliptaminae;
• Lengte: mannetje: 16-25 mm – vrouwtje: 28-35 mm;
• Activiteit: juni – september;
• Biotoop: allerlei vochtige graslanden en heide met een flink aandeel hoge vegetatie. De sprinkhaan kan op Golfbaan Anderstein op diverse plaatsen worden waargenomen, maar vooral bij de tee-box van hole Heide-4;
• Voorkomen: door verdroging sterk achteruit gegaan. Lokaal op de hogere zandgronden;
• Algemeen: de moerassprinkhaan is de bonst gekleurde soort van Nederland. Het is ook een van de grootste soorten. Zoals bij de meeste sprinkhanen is het vrouwtje duidelijk het grootste. De sprinkhaan is overdag actief tot het begin van de avond. Het mannetje maakt een kenmerkend tikkend geluid, dat lijkt op het tikkend geluid van schrikdraad.