Lantaarntje

Lantaarntje - Ischnura elegans - mannetje

parend koppel

  • Onderorde: juffers – Zygoptera;
  • Familie: waterjuffers – Coenagrionidae;
  • Afmeting: 30 – 34 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren een winter. Uitsluipen: eind april-september, met piek eind mei/eind augustus;
  • Biotoop: voedselrijk helder water met gevarieerde oevervegetatie;
  • Vliegtijd: eind april tot begin oktober, talrijk tussen eind mei en eind augustus;
  • Gedrag: de eitjes worden solitair afgezet in allerlei plantdelen. De pas uitgeslopen dieren blijven in de nabijheid van het voortplantingswater. Bij somber en regenachtig weer, zijn de Lantaarntjes, de enige libellen die nog tussen de vegetatie rondvliegen. Op golfbaan Anderstein valt de soort op alle lussen waar te nemen;
  • Voorkomen: in heel Nederland. Zeer algemeen.