Paardenbijter

Paardenbijter - Coenagrion puella

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: glazenmakers – Aeshnidae;
  • Afmeting: 56 – 64 mm;
  • Levenscyclus: eerste jaar overwinteren als ei, tweede winter als larve. Uitsluipen: eind juni tot eind september;
  • Biotoop: stilstaand en zwak stromend water met enige rietachtige begroeiing;
  • Vliegtijd: begin juli tot in november, talrijk in augustus en september;
  • Gedrag: de eitjes worden afgezet in allerlei levende en dode plantendelen. Imago’s worden jagend aangetroffen langs bosranden op boomkruinhoogte. Ze zijn vooral in de middag tot diep in de schemering actief. De Paardenbijter is een zwerflustig soort, die grote afstanden kan afleggen. Op golfbaan Anderstein valt de soort op alle lussen waar te nemen;
  • Voorkomen: in heel Nederland. Zeer algemeen.