Kruiskruidzandbij

Kruiskruidzandbij - Andrena denticulata

 • Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
 • Onderorde: angeldragers – Aculeata;
 • Familie: Bijen en hommels – Apidae;
 • Onderfamilie: Andreninae;
 • Geslacht: Andrena;
 • Lengte: werkster: 10-11 mm, mannetje: 8 – 9 mm;
 • Activiteit: eind juni – half september;
 • Nest: ondergronds;
 • Biotoop: bosranden, open plekken in bos, bloemrijke bermen van zandpaden;
 • Planten: composietenfamilie: jacobskruiskruid en boerenwormkruid;
 • Voorkomen: zeldzaam op binnenlandse zandgronden;
 • Algemeen: De kruiskruidzandbij kenmerkt zich door de late vliegtijd, de specialisatie op composieten, door de beharing en het stevige postuur. Deze kenmerken zijn in veld goed waar te nemen. Eind vorige eeuw, was het een zeldzame bij, maar momenteel herstellen de aantallen zich. Ze nestelt solitair of in kleine groepen in het zand langs bospaden. De kruiskruidzandbij vindt men vooral op composieten, waar ook de paring plaatsvindt.