Kleine bijvlieg

Kleine bijvlieg - Eristalis arbustorum

  • Orde: vliegen en muggen – Diptera;
  • Familie: Zweefvliegen – Syrphidae;
  • Geslacht: Eristalis;
  • Lengte: 9 – 11 mm;
  • Activiteit: maart – oktober;
  • Biotoop: uiteenlopende biotopen, minder vaak bossen;
  • Planten: allerlei schermbloemen;
  • Voorkomen: zeer algemeen;
  • Algemeen: de larven zijn te vinden in vijvers, sloten of tijdelijke poeltjes. De ademhaling gebeurt voor een adembuis, waardoor ze in vervuild water kunnen leven. De larven voeden zich met rottend organisch materiaal. In het voorjaar kruipen de larven op het drogen om te verpoppen.