Grote roodoogjuffer

Grote roodoogjuffer - Erythromma najas

  • Onderorde: juffers – Zygoptera;
  • Familie: waterjuffers – Coenagrionidae;
  • Afmeting: 30 – 36 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren een of twee winters. Uitsluipen: begin mei-half augustus, met piek eind mei-begin juni;
  • Biotoop: stilstaand en zwak stromend water met overvloedige waterplanten;
  • Vliegtijd: begin mei tot half september, talrijk van eind mei tot eind juni;
  • Gedrag: de eitjes worden in tandem afgezet op drijvende of planten onder water. Het vrouwtje verdwijnt daarbij vaak, samen met het mannetje, helemaal onder water. De mannetjes vliegen laag over de drijvende waterplanten en gaan hier vaak op zitten. De Gele Plomp heeft hun voorkeur. Op golfbaan Anderstein valt de soort op alle lussen waar te nemen. Bijvoorbeeld bij het water voor de green van hole Vallei-5;
  • Voorkomen: in heel Nederland. Zeer algemeen.