Houtpantserjuffer

Houtpantserjuffer - Lestes viridis

  • Onderorde: juffers – Zygoptera;
  • Familie: pantserjuffers – Lestidae;
  • Afmeting: 39 – 48 mm;
  • Levenscyclus: de eitjes overwinteren. De larvale fase duurt twee-drie maanden. Uitsluipen: juni-oktober;
  • Biotoop: stilstaand water. Belangrijkste voorwaarde: bomen/struiken met overhangende takken;
  • Vliegtijd: midden juli tot in november;
  • Gedrag: De eitjes worden in of onder de schors van takken afgezet. Dit meestal éénjarig hout. Vrijwel alle loofboomsoorten zijn geschikt, mits ze in de buurt van water staan. Het mannetje begeleidt het vrouwtje in tandem naar een geschikte eiafzetplek langs het water. Hij kiest een tak, die door het vrouwtje met haar legapparaat gekeurd wordt. Ze maakt een snede in de bast en zet hierin aan beide kanten twee eieren af. In het voorjaar kruipt de prolarve door het leggat naar buiten en laat zich in het water vallen. Op golfbaan Anderstein is de soort vooral waar te nemen bij de poel op hole Heuvelrug-9;
  • Voorkomen: zeer algemeen.