Grote keizerlibel

Grote keizerlibel - Anax imperator

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: glazenmakers – Aeshnidae;
  • Afmeting: 64 – 84 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren een of twee winters. Uitsluipen: mei-eind augustus;
  • Biotoop: stilstaand, groot water en met veel begroeiing;
  • Vliegtijd: begin half mei tot eind oktober, talrijk van half juni tot eind augustus;
  • Gedrag: vrouwtje zet de eitjes solitair af in drijvend plantenmateriaal. Mannetjes patrouilleren langdurig boven water, waarbij het achterlijf karakteristiek licht gebogen wordt gehouden. De Grote Keizerlibel kan grote prooien, zoals vlinders en andere libellen aanvallen. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Heide-/Heuvelrug-lus de meeste kans om de soort waar te nemen. Bijvoorbeeld bij hole Heide-6/-7;
  • Voorkomen: in heel Nederland, minder op zeekleigronden. Zeer algemeen.