Glassnijder

Glassnijder - Brachytron pratense

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: glazenmakers – Aeshnidae;
  • Afmeting: 54 – 63 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren twee of drie winters. Uitsluipen: mei-begin juli;
  • Biotoop: helder, matig voedselarm/voedselrijk water en met gevarieerde hoge oevervegetatie;
  • Vliegtijd: eind maart tot begin augustus, met nadruk op mei en juni;
  • Gedrag: de mannetjes vliegen opvallend laag en nieuwsgierig allerlei hoekjes in de vegetatie en open plekken af. De paring vindt vaak plaats op bomen of struiken, maar ook in de hoge oevervegetatie. Het vrouwtje zet de eitjes solitair af. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Heide-lus de meeste kans om de soort waar te nemen. Bijvoorbeeld bij hole Heide – 6/7;
  • Voorkomen: vrij algemeen. Hoge dichtheden in laagveengebieden.