Gewoon spitskopje

Gewoon spitskopje - Conocephalus dorsalis

• Orde: rechtvleugeligen – Orthoptera;
• Onderorde: langsprietigen – Ensifera
• Familie: sabelsprinkhanen – Tettigoniidae;
• Onderfamilie: Conocephalinae;
• Lengte: mannetje: 13-16 mm – vrouwtje: 14-18 mm;
• Activiteit: juli – oktober;
• Biotoop: dichte gras- en kruidenvegetatie in vrij vochtige biotopen, zoals moerassen en oevers van plassen. De sprinkhaan kan op Golfbaan Anderstein op diverse plaatsen worden waargenomen, maar vooral op de Heide-/Heuvelrug-lus langs het water;
• Voorkomen: algemeen in vrijwel heel Nederland;
• Algemeen: het gewoon spitskopje komt voor in een kortvleugelige soort, maar soms komen lang gevleugelde exemplaren voor (zie foto). Het vrouwtje is te herkennen aan de lange, relatief donkere en omhoog gekromde legboor. Opvallend zijn de rode tot lichtbruine ogen. De mannetjes laten zich vooral horen tussen elf uur ’s morgens en zeven uur ’s avonds. Het geluid heeft een hoge frequentie en is zacht. Het geluid valt het beste waar te nemen met een vleermuisdetector.