Bruine sprinkhaan

Bruine sprinkhaan - Chorthippus brunneus

• Orde: rechtvleugeligen – Orthoptera;
• Onderorde: kortsprietigen – Caelifera;
• Familie: veldsprinkhanen – Acrididae;
• Onderfamilie: Gomphocerinae;
• Lengte: mannetje: 12-17 mm – vrouwtje: 18-25 mm;
• Activiteit: juni – september;
• Biotoop: gevarieerde gras- en kruidenvegetatie in bermen, schrale graslanden, ruderale terreinen en heidevelden. De sprinkhaan kan op Golfbaan Anderstein op diverse plaatsen worden waargenomen, maar vooral op de Heide-/Heuvelrug-lus;
• Voorkomen: algemeen in heel Nederland;
• Algemeen: de bruine sprinkhaan lijkt sterk op diverse andere Chorthippus-soorten. Vrouwtjes zijn niet eenvoudig op naam te brengen. Het belangrijkste kenmerk is het geluid van het mannetje. De luide zang bestaat uit losse ratels, ongeveer zes per tien seconden en is alleen te horen bij zonnig weer.