Gewone heispanner

Gewone heispanner - Ematurga atomaria

  • Familie: spanners – geometridae;
  • Afmeting: spanwijdte 22 – 30 mm;
  • Levenscyclus: rups: mei-september. De soort overwintert als pop in een cocon op of in de grond;
  • Vliegtijd: begin april – begin augustus in twee generaties;
  • Gedrag: De vlinders zijn vooral bij warm weer overdag actief en laten zich gemakkelijk opjagen uit de hei of het gras;
  • Biotoop: vooral vochtige heiden. Ook graslanden en wegbermen;
  • Waardplant: diverse houtige planten, zoals struikheide en gagel. Ook kruidachtige, zoals rolklaver;
  • Voorkomen: een zeer algemene nachtvlinder. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland.