Groene weide-uil

Groene weide-uil - Calamia tridens

  • Familie: uilen – Noctuidae;
  • Afmeting: spanwijdte 17 – 18 mm;
  • Levenscyclus: rups: april – juli. De soort overwintert als ei;
  • Vliegtijd: eind juni – eind september in één generatie;
  • Gedrag: De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht af. Verse vlinders zijn soms een uur na zonsondergang in de grasvegetatie te vinden, waar ze zitten te rusten om hun vleugels te laten drogen;
  • Biotoop: graslanden en heide;
  • Waardplant: diverse grassen, waaronder het pijpenstrootje;
  • Voorkomen: vrij algemene nachtvlinder op de zandgronden in het binnenland.