Gestreepte goudspanner

Gestreepte goudspanner - Camptogramma bilineata

  • Familie: spanners – geometridae;
  • Afmeting: spanwijdte 13 – 16 mm;
  • Levenscyclus: rups augustus – juni. De soort overwintert als rups op de waardplant en verpopt zich in de losse aarde;
  • Vliegtijd: half mei – eind augustus in één of mogelijk twee generaties;
  • Gedrag: de vlinders zijn overdag gemakkelijk op te jagen. In vergelijking met de andere in de schemering rondvliegende nachtvlinders, komen de gestreepte goudspanners weinig op het licht af.
  • Biotoop: vooral struwelen, houtwallen, akkerranden, heiden en moerassen;
  • Waardplant: diverse kruidachtige planten, zoals walstro, zuring, muur en viooltjes;
  • Voorkomen: een zeer algemene nachtvlinder. Komt verspreid over het gehele land voor.