Gamma-uil

Gamma-uil - Autographa gamma

  • Familie: uilen – Noctuidae;
  • Afmeting: spanwijdte 35 – 40 mm;
  • Levenscyclus: rups: mei-november. De soort overwintert meestal als rups, maar kan alleen maar overwinteren als er sprake is van een milde winter;
  • Vliegtijd: deze trekvlinder kan vooral in de warme maanden waargenomen worden. De kleine aantallen overwinterende vlinders, worden het volgend jaar weer aangevuld met de vlinders, die vanuit het zuiden komen. De vlinders vliegen in twee tot drie in elkaar overlappende generaties tussen april en november;
  • Gedrag: De vlinders zijn overwegend ’s nachts actief, maar ze zijn ook vaak overdag bij bloemen aan te treffen. Daarbij gaan ze meestal met licht geopende snorrende vleugels zitten om snel weer weg te kunnen vliegen bij gevaar;
  • Biotoop: kan overal worden waargenomen, ook in tuinen;
  • Waardplant: allerlei kruidachtigen, waaronder braam, walstro, klaver, brandnetel en landbouwgewassen;
  • Voorkomen: een zeer algemene trekvlinder uit het Middellandse Zeegebied.