Bruin zandoogje

Bruin zandoogje - Maniola jurtina

• Familie: aurelia’s – Nymphalidae;
• Afmeting: spanwijdte 40 – 48 mm;
• Levenscyclus: rups van half augustus tot eind juni. De soort overwintert als jonge of volgroeide rups;
• Vliegtijd: begin juni tot eind augustus in een generatie. Dat is een opmerkelijk lange periode voor een vlinder die in een generatie vliegt. De vlinders leven lang, zo’n 30 dagen;
• Gedrag: De eerste manneetjes verschijnen eerder dan de eerste vrouwtjes. Tijdens de warmste periode in de zomer lassen de vlinders vaak een rustperiode in, waarbij soms wel voor een aantal dagen een koele beschaduwde plek wordt opgezocht;
• Biotoop: vooral ruigere graslanden en ruigten met houtwallen, hagen, bermen of slootkanten. Ook landbouwgebieden. De vlinder kan op golfbaan Anderstein op alle lussen worden waargenomen, bijvoorbeeld bij de tee-box van hole Heide-4;
• Waardplant: diverse grassen, waaronder grote vossenstaart, gewoon reukgras, kropaar, ruwe smele, kweek, rood zwenkgras en Engels raaigras;
• Voorkomen: een algemene standvlinder, die over het hele land voorkomt.