Bloedrode heidelibel

Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum

• Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
• Familie: korenbouten – Libellulidae;
• Afmeting: 34 – 39 mm;
• Levenscyclus: de eitjes overwinteren. Uitsluipen: mei-begin september, met piek in juli/augustus;
• Biotoop: stilstaand water met rijke moerasvegetatie;
• Vliegtijd: eind mei tot eind oktober, talrijk van half juli tot begin september;
• Gedrag: de eitjes worden in tandem afgezet. Dit gebeurt niet in het water, maar op vochtige modder op de oever. Jonge imago’s zijn in wijde omgeving van het voortplantingswater aan te treffen. Geslachtsrijpe mannetjes vliegen bij het water, gaan regelmatig op uitstekende stengels zitten en speuren naar vrouwtjes voor de paring. Andere mannetjes worden verjaagd. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Heide-/Heuvelrug-lus de meeste kans om de soort waar te nemen;
• Voorkomen: in heel Nederland. Zeer algemeen;