Blauwe glazenmaker

Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: glazenmakers – Aeshnidae;
  • Afmeting: 67 – 76 mm;
  • Levenscyclus: twee jaar. Eerste winter als ei, de tweede winter als larve. Uitsluipen: juli-augustus;
  • Biotoop: stilstaand of langzaam stromend, voedselrijk, beschaduwd water. Foerageert langs bosranden en open plekken;
  • Vliegtijd: eind mei tot eind oktober, talrijk van eind juli tot half september;
  • Gedrag: patrouillerende en jagende Blauwe Glazenmakers vliegen laag boven de grond op beschaduwde plekken. In de vlucht wordt het achterlijf iets neerwaarts gebogen. Op golfbaan Anderstein valt de soort op alle lussen waar te nemen;
  • Voorkomen: in heel Nederland, maar vooral op de hoge zandgronden. Schaars in boomloze gebieden. Zeer algemeen.