Bosbeekjuffer

Bosbeekjuffer - Calopteryx virgo

  • Onderorde: juffers – Zygoptera;
  • Familie: beekjuffers – Calopterygidae;
  • Afmeting: 45 – 49 mm;
  • Levenscyclus: de eitjes komen voor de winter uit. De larven overwinteren een, maar meestal twee winters. Uitsluipen: begin mei-augustus, met piek in mei/juni;
  • Biotoop: beschaduwde, koude en zuurstofrijke beken. Kritisch ten aanzien van de waterkwaliteit. Omringende landschap gevarieerd met bosjes, hooilanden, struweel, houtwallen en ruigten;
  • Vliegtijd: begin mei tot september, talrijk van juni en juli.
  • Gedrag: de eitjes worden onder het water in de planten afgezet. Mannetjes bezetten op zonnige plekken, uitkijkposten in de oevervegetatie. Andere mannetjes worden verjaagd en vrouwtjes worden in een baltsvlucht achtervolgd. Op golfbaan Anderstein bestaat weinig kans om de Bosbeekjuffer waar te nemen. De meeste kans bestaat bij het water tussen hole Vallei-7 en -8;
  • Voorkomen: aantallen nemen toe. Zeldzaam. Rode lijst.