thumb image

Golfers van het Jaar

10 januari 2024

Het is een eretitel, de benoeming tot Golfer dan wel Golfster van het Jaar van Golfclub Anderstein. Traditioneel is de bekendmaking tijdens de Nieuwjaarsborrel. Dit jaar zijn Peter Schouten en Els Feenstra de gelukkigen.

De titel is een waardering voor het vele werk dat leden doen als vrijwilliger voor de vereniging. Alle activiteiten – van wedstrijden tot de doe-dagen, wanneer leden werkzaamheden in de baan verrichten – worden georganiseerd en begeleid door vrijwilligers.

“We prijzen ons gelukkig met een verenigingsleven waaraan leden graag actief deelnemen”, aldus voorzitter Flip Goudsmit. Beide gelauwerden waren aangenaam verrast. Maar uit het applaus en de felicitaties bleek de hartelijke instemming van medeleden.