thumb image

Donatie aan dierenambulance

10 januari 2024

GC Anderstein verkoopt jaarlijks de op de baan gevonden en niet opgehaalde clubs. De opbrengst daaruit wordt gedoneerd aan een goed doel. In 2023 heeft de verkoop  € 635,-  opgebracht. Dit bedrag is van harte  geschonken aan de Dierenambulance Woudenberg.

GC Anderstein draagt de dierenambulance een warm hart toe. Regelmatig roepen we de hulp in van de vrijwilligers. Bijvoorbeeld wanneer een zwaan in nood is of wanneer we in de baan een gewond dier aantreffen dat verzorging nodig heeft.