Zwervende heidelibel

Zwervende heidelibel - Coenagrion puella

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: korenbouten – Libellulidae;
  • Afmeting: 33 – 40 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren niet. In voorjaar komen Zwervende Heidelibellen vanuit Zuid-Europa naar Nederland en vindt hier voortplanting plaats. Binnen enkele maanden ontwikkelen de larven zich en sluipen in de periode van eind augustus tot begin september uit;
  • Biotoop: stilstaand en warm water;
  • Vliegtijd: half mei tot eind oktober, talrijk eerste helft juni en eind augustus/begin september;
  • Gedrag: de eitjes worden in tandem afgezet. Het vrouwtje doopt daarbij ritmisch haar achterlijf in het water. Jonge imago’s trekken weg van het voortplantingswater. Geslachtsrijpe mannetjes gedragen zich agressief naar andere mannetjes. Maken vanaf vaste uitkijkposten patrouillevluchten over het water. Vrouwtjes worden gegrepen voor de paring. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Heide-lus de meeste kans om de soort waar te nemen;
  • Voorkomen: in heel Nederland, maar vooral op de zandgronden. Inmiddels vrij algemeen.