Zwarte heidelibel

Zwarte heidelibel - Coenagrion puella

Vrouwtje

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: korenbouten – Libellulidae;
  • Afmeting: 29 – 34 mm;
  • Levenscyclus: het eitje overwinterd. Uitsluipen: eind mei-september, met piek in juli/augustus;
  • Biotoop: zure wateren, maar ook uitdrogende plassen en sloten;
  • Vliegtijd: eind mei tot eind oktober, talrijk van half juli mei tot half september;
  • Gedrag: de eitjes worden in tandem afgezet. Met een dippende beweging worden de eitjes in het water afgezet. Jonge imago’s zijn in de wijde omgeving van het voortplantingswater in ruige vegetatie te vinden. Geslachtsrijpe mannetjes gedragen zich niet territoriaal. Vliegen kleine stukjes, zitten in de oevervegetatie, zonder vaste zitplaats en zoeken naar vrouwtjes om mee te paren. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Heide-lus de meeste kans om de soort waar te nemen. Bijvoorbeeld bij de tee-box van hole Heide-6;
  • Voorkomen: in heel Nederland, maar vooral de zandgronden. Algemeen.