Wekkertje

Wekkertje - Omocestus viridulus

• Orde: rechtvleugeligen – Orthoptera;
• Onderorde: kortsprietigen – Caelifera;
• Familie: veldsprinkhanen – Acrididae;
• Onderfamilie: Gomphocerinae;
• Lengte: mannetje: 13-17 mm – vrouwtje: 17-22 mm;
• Activiteit: juni – augustus;
• Biotoop: droge tot matig vochtige omstandigheden voor graslanden en heide. De sprinkhaan kan op Golfbaan Anderstein op diverse plaatsen worden waargenomen;
• Voorkomen: algemeen in Nederland boven de grote rivieren. Onder de rivieren zeldzaam;
• Algemeen: het wekkertje is actief van ’s morgens tot begin van de avond. Het geluid van het mannetje bestaat uit een in het begin aanzwellend snorren, dat overgaat in een tikkend geruis, dat 10-20 seconden aanhoudt.