Krasser

Krasser - Pseudochorthippus parallelus

• Orde: rechtvleugeligen – Orthoptera;
• Onderorde: kortsprietigen – Caelifera;
• Familie: veldsprinkhanen – Acrididae;
• Onderfamilie: Gomphocerinae;
• Lengte: mannetje: 13-16 mm – vrouwtje: 18-22 mm;
• Activiteit: juli – september;
• Biotoop: weinig bijzondere grazige vegetaties van graslanden en ruderale terreinen. Vooral op zandgronden. De sprinkhaan kan op Golfbaan Anderstein op diverse plaatsen worden waargenomen;
• Voorkomen: algemeen in Nederland;
• Algemeen: de zang bestaat uit een krassend geluid. De krasser is vooral actief tussen negen ’s morgens en ’s avonds zeven uur.