Knopsprietje

Knopsprietje - Myrmeleotettix maculatus

• Orde: rechtvleugeligen – Orthoptera;
• Onderorde: kortsprietigen – Caelifera;
• Familie: veldsprinkhanen – Acrididae;
• Onderfamilie: Gomphocerinae;
• Lengte: mannetje: 10-15 mm – vrouwtje: 11-16 mm;
• Activiteit: juni – september;
• Biotoop: zeer schaars begroeide zandige bodems op heidevelden, zandverstuivingen en duinen. De sprinkhaan kan op Golfbaan Anderstein op diverse plaatsen worden waargenomen, maar vooral rechts van de fairway van hole Heide-5;
• Voorkomen: algemeen op binnenlandse zandgronden en kustduinen;
• Algemeen: het soort dankt zijn naam aan de enigszins verdikte, (golf)club-vormige uiteinden van de antennes van het mannetje. Bij het vrouwtje ontbreken die verdikkingen. Het knopsprietje is vooral actief tussen ’s morgens negen uur en ’s avonds zeven uur. Het geluid van het mannetje is een snorrende ratel, die langzaam aanzwelt.