Kleine vuurvlinder

Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas

• Familie: blauwtjes – Lycaenidae;
• Afmeting: 22 – 27 mm;
• Levenscyclus: rups vanaf half augustus tot half mei en vanaf eind mei tot begin juli. De soort overwintert als halfvolgroeide rups;
• Vliegtijd: eind april-eind oktober in drie en soms vier overlappende generaties;
• Gedrag: de vlinder heeft een lange vliegtijd tot eind oktober. De laatste vlinders sterven vaak als gevolg van de vorst zonder zich te hebben voortgeplant;
• Biotoop: vrij open en meestal droge gebieden, zoals schrale plekken op zandgronden in heidevelden, graslanden, tuinen en bermen, maar ook op vochtige heiden. De vlinder kan op golfbaan Anderstein op alle holes van de Heide- en Heuvelrug-lussen worden waargenomen;
• Waardplant: vooral schapezuring. Daarnaast veldzuring en andere zuringsoorten;
• Voorkomen: een algemene standvlinder, die over het hele land voorkomt.