Hommelbijvlieg

Hommelbijvlieg - Eristalis intricaria

  • Orde: vliegen en muggen – Diptera;
  • Familie: Zweefvliegen – Syrphidae;
  • Geslacht: Eristalis;
  • Lengte: 11 – 14 mm;
  • Activiteit: begin april – half september;
  • Biotoop: vochtige biotopen in zowel open als bosachtige gebieden. Een enkele keer in zeer droge, open graslanden;
  • Planten: allerlei kruidachtige;
  • Voorkomen: algemeen in heel Nederland;
  • Algemeen: soort zont vaak op bladeren. Mannetjes zweven in bosranden op 1 – 4 meter hoogte, vaak met meerdere bij elkaar. De larvale ontwikkeling vindt plaats in stilstaand water en modder die rijk is aan rottend materiaal. De larve overwintert