Heideblauwtje

Heideblauwtje - Plebeius argus

• Familie: blauwtjes – Lycaenidae;
• Afmeting: spanwijdte 20 – 23 mm;
• Levenscyclus: rups vanaf half maart tot half juni. De soort overwintert als ei;
• Vliegtijd: juni – eind augustus in een generatie.
• Gedrag: sommige jonge rupsen worden meegenomen door mieren en verpoppen zich in het mierennest. De vlinders voeden zich vooral met nectar van de struik-, dopheide en muizenoor. De mannetjes vertonen territoriaal gedrag en maken patrouillevluchten. De vlinders vormen vaak ’s avonds een slaapgezelschap in bijvoorbeeld een pol pijpenstrootje;
• Biotoop: zowel droge als natte heide. Vaak op de overgang van de droge naar de natte heide. De heide is doorgaans vrij open met hier en daar kale grond. De vlinder is bij uitzondering op golfbaan Anderstein waar te nemen, bij voorbeeld langs de fairway van hole Heide-5 en -6;
• Waardplant: vooral struikhei, soms dophei of vlinderbloemige, zoals rolklaver;
• Voorkomen: een schaarse standvlinder, die lokaal voorkomt op de hogere zandgronden. Vlinder is beschermd.