Icarusblauwtje

Icarusblauwtje - Polyommatus icarus

mannetje

• Familie: blauwtjes – Lycaenidae;
• Afmeting: 25 – 30 mm;
• Levenscyclus: de rups is vrijwel gehele jaar aanwezig. De soort overwintert als rups;
• Vliegtijd: begin mei – begin oktober in twee, soms drie overlappende generaties;
• Gedrag: in tegenstelling tot veel andere soorten blauwtjes heeft het Icarusblauwtje eigenschappen, die hem in staat stellen ook in sterk veranderende landschappen te overleven. Zo kan het Icarusblauwtje snel nieuw geschikt leefgebied veroveren, kunnen er veel eitjes worden gelegd, ontwikkelen de rupsen zich snel en kan de soort in verschillende rupsstadia overwinteren;
• Biotoop: allerlei kruidenrijke vegetaties, zoals halfnatuurlijk grasland. De vlinder kan op golfbaan Anderstein op alle lussen worden waargenomen. Bijvoorbeeld langs de fairway van hole Heide -6;
• Waardplant: uitsluitend vlinderbloemige, met name rolklaver, witte klaver en luzerne;
• Voorkomen: een algemene standvlinder, die over het hele land voorkomt.