Gewone wesp

Gewone wesp - Vespula vulgaris

  • Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
  • Onderorde: angeldragers – Aculeata;
  • Familie: Plooivleugelwespen – Vespidae;
  • Geslacht: Kortkopwespen – Vespula;
  • Lengte: vrouwtje: 11-14 mm, mannetje: 13-17 mm, koningin 16-19 mm;
  • Activiteit: januari – december;
  • Biotoop: veel biotopen. Ook in stedelijk gebied;
  • Voorkomen: zeer algemeen;
  • Algemeen: leeft als cultuurvolger, maar wordt ook veel langs bosranden aangetroffen. Neste worden vaak onder de grond gemaakt, maar wel in bovengrondse donkere ruimtes in b.v. gebouwen. Op het hoogtepunt kan een volk uit enkele duizenden exemplaren bestaan. De soort bezoekt veel schermbloemen, met een tweeledig doel: prooien vangen voor de larven en het eten van nectar. De prooien bestaan uit insecten, insectenlarven en spinnen.