Eikenpage

Eikenpage - Neozephyrus quercus

• Familie: blauwtjes – Lycaenidae ;
• Afmeting: spanwijdte 28 – 33 mm;
• Levenscyclus: rups van half april tot eind juni. De soort overwintert als ei bij de knoppen aan het uiteinde van een twijg;
• Vliegtijd: begin juli tot eind augustus in een generatie;
• Gedrag: de vlinders vliegen bij voorkeur in de kronen van de eiken en komen bij uitzondering aan de grond om te drinken. Hun hoofdvoedsel bestaat uit de honingdauw die wordt geproduceerd door bladluizen. Het vrouwtje legt de eieren aan de basis van de bloemknoppen van de eiken. De jonge rupsen kunnen pas gaan eten wanneer de bloemknoppen open barsten. Pas als alle bloesem is opgegeten, wordt aan de jonge eikenbladeren begonnen;
• Biotoop: grotere eiken in zonnige bosranden. De vlinder is bij uitzondering op golfbaan Anderstein waar te nemen, bij voorbeeld langs het hortensia-laantje bij de driving-range;
• Waardplant: zomereiken, bij voorkeur hoge bomen op zonnige plaatsen;
• Voorkomen: een vrij schaarse vlinder, die voorkomt op zandgronden in het binnenland.