Distelvlinder

Distelvlinder - Venessa cardui

  • Familie: aurelia’s – Nymphalidae ;
  • Afmeting: spanwijdte 45 – 60 mm;
  • Levenscyclus: rups van mei tot oktober. De soort overwintert als vlinder of rups in Zuid-Europa;
  • Vliegtijd: april tot begin oktober;
  • Gedrag: de distelvlinder trekt ieder jaar richting het noorden. De trekvlinder brengt hier in de zomer een nieuwe generatie voort. In het najaar trekt een gedeelte van de vlinders weer terug naar het zuiden, de rest sterft hier;
  • Biotoop: open droge graslanden, lage begroeiing en hogere ruigten van b.v. akkerdistels. De vlinder kan op golfbaan Anderstein op alle lussen worden waargenomen;
  • Waardplant: vooral akkerdistel, gewone klit en grote brandnetel;
  • Voorkomen: een algemene trekvlinder, die over het hele land voorkomt. De aantallen wisselen per jaar aanzienlijk. Een invasie valt vaak samen met de aanvoer van Sahara-zand in ons land.