Citroenpendelvlieg

Citroenpendelvlieg - Helophilus trivittatus

  • Orde: vliegen en muggen – Diptera;
  • Familie: Zweefvliegen – Syrphidae;
  • Geslacht: Heliophilus;
  • Lengte: koningin: 14 – 18 mm;
  • Activiteit: eind april – begin oktober. In augustus talrijk;
  • Biotoop: open terreinen. Op drogere plaatsen dan andere pendelvliegen, zoals heideterreinen en kalkgraslanden;
  • Planten: nectar van vele bloemen;
  • Voorkomen: zeer algemeen;
  • Algemeen: de citroenpendelvlieg vliegt laag door de vegetatie en bezoekt veel bloemen. De mannetjes zweven regelmatig kortstondig net iets boven de bloemen. Waarschijnlijk vertoont de soort trekgedrag over grotere afstanden. De larven wordt gevonden in water met veel organisch materiaal, zoals rottende planten.