Bruinrode heidelibel

Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum - mannetje

vrouwtje

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: korenbouten – Libellulidae;
  • Afmeting: 35 – 44 mm;
  • Levenscyclus: de eitjes overwinteren. Eitjes komen in voorjaar uit, waarna larven zich snel ontwikkelen. Uitsluipen: eind mei-eind september, met piek in eind juli/begin september;
  • Biotoop: veel verschillende biotopen. Stilstaand, vaak ondiep water en schaars begroeid;
  • Vliegtijd: eind mei tot eind november, talrijk van eind juli tot eind september;
  • Gedrag: de eitjes worden in tandem afgezet in het water. Jonge imago’s worden in de wijde omtrek van het voortplantingswater aangetroffen. Geslachtsrijpe mannetjes zitten op uitstekende stengels van de oevervegetatie te speuren naar vrouwtjes voor de paring. Concurrerende mannetjes worden verjaagd. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Heide-/Heuvelrug-lus de meeste kans om de soort waar te nemen;
  • Voorkomen: in heel Nederland, minder op de zeekleigronden. Zeer algemeen.