Bruine winterjuffer

Bruine winterjuffer - Sympecma fusca

  • Onderorde: juffers – Zygoptera;
  • Familie: pantserjuffers – Lestidae;
  • Afmeting: 34 – 39 mm;
  • Levenscyclus: de eitjes worden in het vroege voorjaar afgezet. De larven ontwikkelen zich binnen drie maanden tot imago’s. Uitsluipen vindt plaats in de nazomer. De Bruine Winterjuffer is een van de twee Europese libellen, die als imago overwintert. Imago kan uitzonderlijk oud worden (10 maanden);
  • Biotoop: goed begroeid stilstaand water met dode grasachtige stengels;
  • Vliegtijd: vooral actief van begin april tot eind juni (bij het voortplanten), talrijk eind april/begin mei. Nieuwe generatie vliegt van begin juli/eind oktober, talrijk augustus/september. Beide generaties overlappen eind juni/begin juli ;
  • Gedrag: de eitjes worden in tandem afgezet, meestal in drijvend plantenmateriaal. De imago’s hebben na het uitsluipen geen binding meer met het water en kunnen ver van voortplantingsgebied worden aangetroffen. Imago’s rusten vaak op beschutte plaatsen (b.v. bosrand), zitten op houtige plantenstengels en drukken zich hier in de lengterichting tegenaan. Vallen hierdoor nauwelijks op. Voor de overwintering zoeken ze beschutte plekjes in b.v. heidestruiken. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Heide-/Heuvelrug- lus (b.v. bij tee-box van hole Heuvelrug-3) de meeste kans om de soort waar te nemen;
  • Voorkomen: in Nederland, maar vooral op de hoge zandgronden. De soort breidt zich in Nederland uit, mogelijk als gevolg van klimaatverandering;