Bandgroefbij

Bandgroefbij - Lasioglossum leucozonium

 • Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
 • Onderorde: bij-achtigen – Apocrita;
 • Familie: Halictidae;
 • Onderfamilie: Halictinae
 • Geslacht: Lasioglossum;
 • Lengte: werkster: 8-10 mm, mannetje: 8 – 9,5 mm;
 • Activiteit: april – oktober, hoofdvliegtijd vrouwtje: begin juni /mannetje: eind augustus;
 • Nest: ondergronds;
 • Biotoop: allerlei biotopen;
 • Planten: composieten, muizenoor;
 • Voorkomen: algemeen;
 • Algemeen: het is een solitaire soort, die haar nest soms in kleine groepjes in de grond graaft. Een 15 cm lange hoofdgang met 2- 4 cm lange zijgangen die eindigt in een broedcel. De nestingang wordt rond het middaguur vaak afgesloten.