Bijenwolf

Bijenwolf - Philanthus triangulum

• Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
• Onderorde: bij-achtigen – Apocrita;
• Familie: Apidae;
• Onderfamilie: Philantinae;
• Geslacht: Philanthus;
• Lengte: 8-17 mm;
• Activiteit: juni – september;
• Nest: solitair – ondergronds;
• Biotoop: Open zandige plekken, steile wanden op zonnige plek;
• Voorkomen: niet algemeen. De bijenwolf kan met enige moeite op Golfbaan Anderstein vooral langs de green van Heuvelrug-5 worden waargenomen;
• Algemeen: de bijenwolf is een graafwesp. De wesp dankt zijn naam aan het feit dat hij bijen vangt. Het mannetje bezoekt vooral de plant guldenroede. Het vrouwtje kan met haar gevoelige reukzintuig een bij onderscheiden en valt dan aan. De wesp vliegt boven de bij en grijpt met haar poten de bij stevig vast. Gelijktijdig geeft de wesp de bij een verlammende steek. De nectar, die vanuit de bij komt drinkt de bijenwolf op. De verlamde bijen worden in het nest gelegd, en op één ervan legt de wesp een eitje. Wanneer het eitje uitkomt, eet de larve één voor één de bijen op. Het aantal honingbijen, dat door de larve wordt gegeten bepaalt het geslacht van de bijenwolf. Bij enkele bijen ontstaat er een mannetje, bij meerdere opgepeuzelde bijen ontstaat er een vrouwtje.