Akkerhommel

Akkerhommel - Bombus pascuorum

• Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
• Onderorde: bij-achtigen – Apocrita;
• Familie: Apidae;
• Onderfamilie: Apinae;
• Geslacht: Bombus;
• Lengte: koningin: 15-18 mm, werkster: 9-15 mm, mannetje: 12-14 mm;
• Activiteit: half april – begin oktober, hoofdvliegtijd vrouwtje: eind mei/mannetje: begin augustus;
• Nest: onder- en bovengronds;
• Biotoop: bloemrijke graslanden;
• Planten: smeerwortel, witte dovenetel, gewone ossentong, look zonder look, kleine veldkers, fluitenkruid;
• Voorkomen: algemeen. De akkerhommel kan overal op Golfbaan Anderstein worden waargenomen, maar vooral op de holes van de Vallei-lus;
• Algemeen: de akkerhommel nestelt meestal onder de grond in oude muizennesten, maar de soort nestelt ook bovengronds in graspollen, vogelnestjes en soms in nestkastjes. De broedparasiet van de akkerhommel is de gewone koekoekshommel en de rode koekoekshommel.